17 декември 2014 г.

Център по квантова медицинаЦентърът по квантова медицина функционира от пролетта на 2002г. до пролетта на 2015г. Създаден е под ръководството и със съдействието на проф. Румен Чилингиров. Медицински управител на центъра е д-р Д. Тодорова, с 25 годишен медицински стаж, от които 15 в сферата на спешната медицина и 7 години в алтернативната медицина.

В центъра се извършваше:
1.Квантова функционална компютърна диагностика.
2.Електропунктурна терапия.
3.Динамична електроневростимулация.
4.Лечение с билкови лечебни средства и биодобавки.
5.Лечение с мед и други пчелни продукти.
6.Терапия с цветовите есенции на д-р Бах.
1. Квантовата компютърна диагностика се извършва с диагностично-терапевтичен комплекс АРМ “Пересвет”, разработен по метода на проф. Рейнхард Фол. Осъществява се чрез измерване електрическите параметри на биологично активните точки по китките на ръцете и ходилата на краката. Чрез диагностиката може с висока достоверност да се оцени не само функционалното състояние на организма, но и да се открият патологични процеси в ранен стадий, предразположеност към определени заболявания, наличие на вируси, бактерии, паразити, тумори и други. Може предварително да се определи лечебното въздействе върху организма и неговите органи на различни лекарствени препарати, билки, храни и биодобавки, както и съвместимостта на стоматологични материали. Може да се изготвят и лични хомеопатични лекарствени средства. Продължителността на диагностиката е 120 минути.

След диагностиката, на пациента се предоставя подробен анализ на здравословното му състояние и цялостна лечебна програма.

Повече...

2. Електрoпунктурната терапия цели да възстанови енергийния баланс на организма. Тя коригира нарушената проводимост на енергийните меридиани, чрез целенасочено подаване в биологично активните точки на малки дози електромагнитни импулси с фиксирани параметри, копиращи естествените. Електромагнитните въздействия стимулират естествено протичащите енергийни процеси в човешкото тяло, като оказват благотворно влияние на жизнените процеси в клетките. Така се задействат скритите възстановителни възможности на организма както на ниво клетка, така и на биологичната система като цяло. Малките мощности на енергийното въздействие са абсолютно безопасни. Електропунктурната терапия е аналог на акупунктурата, но с контролирани от компютъра параметри и при отсъствие на неприятния момент на иглоубождането.

Терапията трае 30 минути и по време на нея се провежда звуко и ароматотерапия.

Повече...

3. Динамичната електроневростимулация представлява динамична неинвазивна електро-нервна безлекарствена терапия приложима върху всички органи и системи в човешкото тяло. 

Динамичната електроневро стимулацията се прилага при:
- профилактика на различни заболявания, рецидиви на хронични болести, функционални разстройства, въздействие върху отделни симптоми и синдроми на болшинството известни болести, в това число корекция на нарушения, изявени при доклиничния стадий с методите на официалната диагностика;
- повишаване адаптационните възможности на оргнизма, профилактика и отстраняване реакциите от патогенния стрес в условия на физическо и умствено пренапрежение, при синдром на хронична умора, при безсъние, при агресивни или депресивни състояния, при нарушения на половите функции и при профилактика на простудни заболявания;
- лечение на остри и хронични болкови синдроми;
- рехабилитация след тежки заболявания, хихургически намеси и травми;
- профилактично и терапевтично въздействие на параорбиталните биологично активни точки на очите за подобряване зрението и общорегулиращо влияние на физиологическите системи на организма.

Процедурата е с продължителност 20 минути.

Повече...

4. Терапия с наши и източни лекарствени средства и биодобавки.

Центърът по квантова медицина обръща особено внимание на лечебните продукти, които предлага на своите пациенти.

Продуктите отговарят на следните изисквания :
- Всички лекарства са изработени от естествени природни продукти и нямат вредни странични ефекти. Не се допуска използването на синтетични препарати, или препарати с вредни за здравето съставки, консерванти или стабилизатори.
- Всички лекарства са придружени със съответните сертификати и разрешителни на МНЗ.
- Ефективността на въздействието на всички продукти периодично се тества с електронния селектор на АРМ „Пересвет”.
- В центъра приоритетно се използват продукти произведени от Български билки и храни със суровини добити от чисти източници по безвредни и максимално съхраняващи лечебните свойства технологии.
- Продукти разпространявани по мрежов маркетинг не се допускат.

5. Терапия с мед и други пчелни продукти.

Центърът използва широка гама български и източни лекарствени препарати и биодобавки само от естествен произход. Всички лечебни средства са от производители или от директни вносители, снабдени със съответните сертификати за качество и разрешителни от МНЗ.

6. Терапията с цветовите есенции на д-р Бах затваря кръга на комплексното въздействие върху цялостната човшка личност – физическо тяло, биоенергетика и психоемоционално състояние.

Повече...